Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig mötesplats för policynära och forskningsbaserad dialog inom politik, förvaltning och samhälle. Vi ordnar öppna seminarier, forskarmöten och webbsända program om aktuella ämnen - allt från gigekonomi till demokrati. Hör av dig om du vill samarbeta! Följ oss på Facebook och Twitter eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev (inspa@ehl.lu.se).

Framöver

Webbinarium 19 september kl 15

Kan nationellt anseende bli en säkerhetsrisk?

Ett lands anseende och rykte ligger till grund för dess möjligheter att skapa goda relationer med omvärlden och påverkar landets möjlighet att bedriva handel, samt attrahera kapital och talang. Detta är utgångspunkten för offentlig diplomati och staters användning av mjuk makt. Men vilken inverkan har dagens snabba informationsspridning, propaganda och desinformation på länders rykten och därmed på den nationella säkerheten? Välkommen till ett webbinarium där detta diskuteras av följande gäster.

 • Nicholas Cull, professor i kommunikation vid Centre for Public Diplomacy, University of Southern California
 • JamesPamment, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.
 • Anna Rudels, stf.  generaldirektör för Svenska Institutet
 • Henrik Landerholm, generaldirektör för Myndigheten för Psykologiskt försvar.

Det kommer finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och delta i samtalet. Mer information finns här.

Om oss


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare. Dessutom finns affilierade forskare (läs mer).


 • Louise Bringselius (föreståndare)
  Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
 • Niklas Altermark
  Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Andreas Bergh
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark
  Gästprofessor i filosofi, Lunds universitet
 • Cecilia Cassinger
  Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Intresserad av att samarbeta?


Institute for Public Affairs fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!