Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig mötesplats för policynära och forskningsbaserad dialog inom politik, förvaltning och samhälle. Vi ordnar öppna seminarier, forskarmöten och webbsända program om aktuella ämnen - allt från gigekonomi till demokrati. Hör av dig om du vill samarbeta! Följ oss på Facebook och Twitter eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev (inspa@ehl.lu.se).

Framöver

Lunchwebbinarium 22 augusti kl 12

AI och mänskligt omdöme

Vilken bör relationen mellan AI och omdöme vara? Vilka faror hotar och vilka kan vinsterna bli? Bör människan vara som AI eller bör AI vara som människan? Eller bör människan och AI kanske vara och kunna två helt olika saker?

 • Martin Güll, Digitaliseringsdirektör, Helsinborgs stad
 • Leila Tamaddon, Specialistläkare i allmänmedicin
 • Björn Pauli, Digital strateg, Trafikverket
 • Lena Hylving, Docent i informationsteknologi
 • Martin Berg, Professor i medieteknik

 Samtalsledare är Jonna Bornemark, gästprofessor i filosofi vid Institute of Public Affairs vid Lunds universitet. Mer information finns här.

Glad sommar!

Mer information kommer till hösten

Webbinarium 2 september kl 09

Internkommunikation och tillit

Hur kan man arbeta med internkommunikation för att bidra till en tillitskultur inom organisationen? Det diskuteras i detta samtal som leds av Charlotte Simonsson. Ingen föranmälan krävs. Medverkande:

 • Charlotte Simonsson, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet
 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
 • Gabriella Hahr Werkmäster, kommunikationsdirektör Skellefteå kommun

Mer information kommer. Länk för medverkan finns här.

Teman


Följande fem teman fokuserar vi särskilt på just nu - med seminarier, program, poddar, mm. 


Om oss


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare. Dessutom finns affilierade forskare (läs mer).


 • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
  Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
 • Niklas Altermark (temaledare)
  Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark (temaledare)
  Gästprofessor i filosofi, Lunds universitet
 • Cecilia Cassinger (temaledare)
  Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Intresserad av att samarbeta?


Institute for Public Affairs fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!