Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare, politiker, tjänstemän och andra från hela Sverige. Följ oss även på Facebook (lundinspa) och Twitter (@inspalund). 

Intresserad av att samarbeta?


Vi fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!

Referenser från programmet (urval)

 • Simonsson, Charlotte och Mats Heide (2021) Developing a Communicative Logic –The Key to Communication Professionalism. International Journal of Strategic Communication, 15 (3).
 • Plesner, Åsa och Marcus Larsson (2019) De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder. Tankesmedjan Balans.
 • SOU 2021:69
 • Linde, Stig och Kerstin Svensson (redaktörer) (2021) Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer. Open Books at Lund University.
 • Calmfors, Lars (2021) Mellan forskning och politik : 50 år av samhällsdebatt. Ekerlids förlag.
 • Lindenbaum, Maja och Stina Pettersson (redaktörer) (2021) Vad händer nu? Välfärden efter corona. Premiss förlag.
 • Wennemo, Irene (2020) Politik på riktigt : handbok för sociala ingenjörer.
 • Hallonsten, Olof (2020) The Campaign : how a European Big Science facility ended up on the peripheral farmlands of southern Sweden. Arkiv
 • Alfonsson, Johan (2020) Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen. Arkiv förlag.

 • Stanley Robinson, Kim (2020) The Ministry for the Future. Orbit.

 • Bonhoeffer, Dietrich (2014) Motstånd och underkastelse: brev och anteckningar från fängelset. Verbum förlag.

Fredagsmagasinet 15 oktober


Välkomna att ta del av ett samtal om två aktuella ämnen i samhällsdebatten, med tips om intressant forskning. Detta är ett tillbakalutat samtal att avsluta veckan med, där fyra forskare från Institute for Public Affairs (INSPA) möts för att tala kring aktuella ämnen i samhällsdebatten. Denna gång möts vi i vackra Tegnérsalen på universitetsbiblioteket i Lund, även kallad Harry Potter-salen. Först diskuteras platsmarknadsföring och kommunikatörsrollen, under ledning av Cecilia Cassinger. Därefter diskuteras gigekonomin, utifrån en ny studie bland de cykelbud som levererar mat hem till privatpersoner. Det samtalet leds av Andreas Bergh. Medverkar gör även Niklas Altermark och Louise Bringselius. Samtliga är forskare vid Lunds universitet och engagerade i INSPA. I programmet ges flera tips på intressant forskning. Nästa avsnitt sänds den 12 november 2021. Då talar vi tillit och samvete.


Du kan även lyssna på Fredagsmagasinet i vår podd:
https://lnkd.in/eufDxiRm


Programmet är en samproduktion av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Aktiviteter närmast framöver

14 oktober 2021 kl 10.15 (seminarium/webinarium)

Förslag från socialförsäkringsutredningen samt reflektioner kring utredningsväsendet

Utredaren Samuel Engblom presenterar sin utredning SOU 2021:69 (arbete och förslag) samt resonerar om rollen som offentlig utredare. Läs mer...


15 oktober 2021 (sändning)

Fredagsmagasinet

Institutets forskare diskuterar aktuella ämnen i politik och förvaltning samt inom sina teman. Publiceras här.


Oktober 2021 (podd)

Samtal om boken "Hidden Attractions of Administration: The Peculiar Appeal of Meetings and Documents”

Medverkande: Cecilia Cassinger samtalar med författarna sociologerna David Wästerfors, Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och Erika Andersson Cederholm.


20 oktober 2021 kl 15.00-17.00 (webinarium)

Tillit och adminstrativ börda
D’Arlyn Bell, doctorand vid University of Kansas, talar på temat ”Administrative burdens and trust”.
Kontakt: Astrid Hedin, astrid.hedin@mau.se
Info: https://kupa.ku.edu/darlyn-bell

Länk för anmälan här... (obs uppdaterad)


Oktober 2021 (workshop)
Obs: tid ändrad, nytt datum publiceras snart

Workshop tema: byråkratens samvete

  Anmälan och länk: Niklas Altermark

  1 november (webinarium)

  ”Vem bygger varumärket Sverige och hur?”

  Medverkande: Cecilia Cassinger och andra forskare från gruppen i offentlig diplomati vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet samt Stockholm Business School samt inbjudna representanter från kommuner och regioner och svenska institutet. 

  Länk kommer snart.

  Kontakt: Cecilia Cassinger


  12 november 2021 (sändning)

  Fredagsmagasinet

  Institutets forskare diskuterar aktuella ämnen i politik och förvaltning samt inom sina teman. Publiceras här.


  16 november 2021 kl 10.00-12.00

  Workshop tema: Tillit och styrning

   Anmälan och länk: Louise Bringselius


   3 december 2021 kl 13.00-15.00 (webinarium)

   Tillitsbaserad styrning i staten

   Talare:

   • Civilminister Lena Micko
   • Sofia Wallström, generaldirektör IVO
   • Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket
   • Janna Valik, generaldirektör E-hälsomyndigheten

   Samtalsledare:

   • Louise Bringselius

   Anmälan och länk:

   Louise Bringselius


   Våra senaste seminarier mm

   Ny podd


   Institutet startar nu upp en ny podd, där vi kommer diskutera aktuell forskning och aktuella händelser i samhälle och politik. Du finner podden här.

   Avsnitt 1 - 3 oktober 2021

   Andreas Bergh talar med Linda Weidenstedt om gigekonomi och matkurirer. Lyssna.

   Rapportserie


   I november 2021 släpps första rapporten i vår rapportserie. Författare är Fredrik NG Andersson.


   Teman för forskning och dialog


   Vår ambition är att bidra till lärande över gränser. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det kan också vara möten mellan forskare, politiker, myndighetschefer m fl för att utveckla politik och förvaltning. Vi lyfter emellertid även ämnen utanför dessa teman. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta forskare som delar ditt intresse!


   Om oss


   Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare.


   • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
    Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
   • Niklas Altermark (temaledare)
    Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
   • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
    Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
   • Cecilia Cassinger (temaledare)
    Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

   • Patrik Hall (affilierad forskare)
    Professor i statsvetenkap, Malmö universitet