Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare med flera från hela Sverige.

11 juni kl 14

Sommaravslutning

Ett samtal mellan tre välfärdsforskare kring vårens debattämnen i politik och förvaltning, utifrån maj månads seminarier. Här bjuds även på lästips inför sommaren och spaningar inför hösten. Samtalet sänds från Grand Hotel i Lund (utan publik). Medverkande: Andreas Bergh, Louise Bringselius och Fredrik NG Andersson.

Nästa program: 27 augusti

Våra senaste Friday Talks

28 maj 2021 kl 14

Hur kan poliskulturen utvecklas?


Medverkande:

 • Anders Ivarsson-Westerberg, professor på Södertörn
 • Jens Rennstam, docent vid Lunds universitet
 • Lisa Bjurwald, författare
 • Otto Petersson, tf chef för kultur på Polismyndigheten
 • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

21 maj 2021

Coronapolitikens konsekvenser


Medverkande:

 • Lars Calmfors, professor i NEK vid Stockholms universitet
 • Lars Jonung, professor i NEK vid Lunds universitet
 • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

Teman för forskning och dialog


Vår ambition är att bidra till lärande över gränser. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det kan också vara möten mellan forskare, politiker, myndighetschefer m fl
för att utveckla politik och förvaltning. 


Om oss


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare.


 • Louise Bringselius (institutsledare och temaledare)
  Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
 • Niklas Altermark (temaledare)
  Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Fredrik NG Andersson (temaledare)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Cecilia Cassinger (temaledare)
  Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet