Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare, politiker, tjänstemän och andra från hela Sverige. Följ oss även på Facebook och Twitter!

Ny rapport:

Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet

Författare

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Abstract

Fallande räntor och en kraftig nedgång i ekonomin i samband med coronapandemin har bidragit till en debatt om att förändra det stabiliseringspolitiska ramverket. Röster har höjts för att penningpolitikens roll skall tonas ned och finanspolitiken skall bli mer aktiv. En sådan förändring är dock förenade med stora risker. Inte minst om räntorna i framtiden skulle stiga. I denna rapport diskuterar jag orsakerna bakom de låga räntorna samt om de bör leda till en reformering av det stabiliseringspolitiska ramverket. Jag diskuterar även alternativa reformer som inte är betingade på att räntorna för blir låga under lång tid framöver.

Poddsamtal

Datum annonseras snart.

Nedladdning

Laddas ned här

Fredagsmagasinet 15 oktober


Välkomna att ta del av ett samtal om aktuella ämnen i samhällsdebatten, med tips om intressant forskning. Detta är ett tillbakalutat samtal att avsluta veckan med, där fyra forskare medverkar. Denna gång möts vi på universitetsbiblioteket i Lund. Först diskuteras platsmarknadsföring och kommunikatörsrollen, under ledning av Cecilia Cassinger. Därefter diskuteras gigekonomin, utifrån en ny studie bland de cykelbud som levererar mat hem till privatpersoner. Det samtalet leds av Andreas Bergh. Medverkar gör även Niklas Altermark och Louise Bringselius. Samtliga är forskare vid Lunds universitet och engagerade i INSPA. Du kan även lyssna på Fredagsmagasinet i Public Affairs-podden här. Referenser och lästips från programmet finns här.

Nästa avsnitt: 10 december 2021

Intresserad av att samarbeta?


Vi fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!

Närmast framöver

Webbinarium 3 december 2021 kl 13.00-15.00

Tillitsbaserad styrning i staten

Tillitsreformen syftade till större frihet och en minskad administrativ börda för offentliganställda. Vad anser regeringen om arbetet med reformen så här långt? Vad innebär tillitsbaserad styrning i myndigheternas vardag och hur kan en tillsyn baserad på tillit utformas?

Välkommen till ett öppet webbinarium om tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen, som samarrangeras med Arbetsgivarverket.


Talare:

 • Civilminister Lena Micko
 • Sofia Wallström, generaldirektör IVO
 • Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket
 • Janna Valik, generaldirektör E-hälsomyndigheten

Samtalsledare: Louise Bringselius


Läs mer om webbinariet här.

Anmälan (frivillig) här. Direktlänk här.

Webbinariet spelas in och delas här efteråt.

Webbinarium 29 november 2021 kl. 13:00-15:00
Konstens betydelse för städer i förändring


I samtalet problematiseras den offentliga konstens relation till staden. Konst anses ofta främja demokrati- och inkluderingsprocesser i stadsrummet. Men i vilken utsträckning kan konsten bidra positivt till sådana processer och på vilka villkor? Vilken slags konst placeras i olika stadsdelar och varför? Dessa och andra frågor diskuteras av deltagarna som verkar som konstnärer, konstnärliga ledare och forskare.


Medverkande:

 • Lisa Färnström, regissör och scenkonstnär
 • Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare för
  Folkrörelsernas Konstfrämjande
 • Eva Hild, skulptör
 • Vegan Flava, Konstnär och visuell aktivist
 • Forskargruppen ”Konst för en stad i förändring” vid Lunds
  universitet: Cecilia Cassinger (docent i strategisk
  kommunikation), Elisabeth Högdahl (fil dr i etnologi), Marie
  Ledendal (fil dr i designvetenskap) och Robert Willim
  (docent i kulturvetenskap).


Länk för direktuppkoppling (ingen anmälan krävs) här.

26 november 2021 kl 10.00-12.00

Forskarperspektiv på tillit och tillitsbaserad styrning 

  En ny bok om tillit och omdöme vid Studentlitteratur presenteras och fem av de medverkande samtalar kring sina bidrag.

  Medverkande:

  • Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola
  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Magnus Adenskog, statsvetare vid Lunds universitet
  • Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet
  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

  Läs mer om boken Tillit och omdöme...

  Länk för anmälan här.

  Release fredag 10 december

  Fredagsmagasinet - tema tillit och byråkatens samvete


   I nästa avsnitt av Fredagsmagasinet har vi särskilt fokus på två närliggande teman: tillit och tillitsbaserad styrning samt byråkratens samvete. Då har vi också en hemlig gäst med oss! Som vanligt blir det även samtal kring andra aktuella ämnen i debatten samt boktips. Samtalet kan ses här på vår hemsida samt i vår Youtube-kanal.


   Release 19 november 2022

   Ny rapport: "Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet" av docent Fredrik NG Andersson


    Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, har författat denna rapport, som behandlar stabiliseringspolitiken. Under december kommer ett poddavsnitt där Andreas Bergh och Fredrik NG samtalar kring rapporten.

    Webbinarium januari 2022 (datum kommer)

    Tillitsbaserad styrning i skolan - röster från hela styrkedjan


     Vid detta webbinarium berättar en kommunpolitiker, en förvaltningsdirektör, en rektor och en controller om sitt arbete med en tillitsbaserad styrning inom skolan. Information om panelen kommer snart. Det kommer också en länk där intresserade kan anmäla sig för deltagande.

     Public Affairs-podden

     Länk till podden här.

     1. Gigekonomi och matkurirer


     3 oktober 2021

     Andreas Bergh talar med Linda Weidenstedt om gigekonomi och matkurirer. Lyssna.

     2. Fredagsmagasinet


     15 oktober 2021

     Samtal om aktuella ämnen med Louise Bringselius, Niklas Altermark, Andreas Bergh och Cecilia Cassinger (samtliga forskare vid Lunds universitet)

     Lyssna.

     3. Boksamtal


     9 oktober 2021

     Samtal om administrativ börda och möteskultur, utifrån boken ”Hidden Attractions of Administration: The Peculiar Appeal of Meetings and Documents”. Medverkande författare: David Wästerfors, Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och Erika Andersson Cederholm, samtliga Lunds universitet. Samtalsledare: Cecilia Cassinger

     Lyssna.

     Rapportserie

     19 november 2021

     Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet
     (INSPA rapport 2021:1)


     Av: Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

     Laddas ned här.

     Teman för forskning och dialog


     Vår ambition är att bidra till lärande över gränser. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det kan också vara möten mellan forskare, politiker, myndighetschefer m fl för att utveckla politik och förvaltning. Vi lyfter emellertid även ämnen utanför dessa teman. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta forskare som delar ditt intresse!


     Om oss


     Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare. Dessutom finns affilierade forskare (läs mer).


     • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
      Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
     • Niklas Altermark (temaledare)
      Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
     • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
      Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
     • Cecilia Cassinger (temaledare)
      Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet