Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en kreativ tvärvetenskaplig miljö för policynära forskning och dialog inom politik, förvaltning och samhälle. Institutet är ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare, politiker, tjänstemän med flera.


Följ oss gärna på Facebook och Twitter!

Film från webbinarium 3 december:

Tillitsbaserad styrning i staten


Ett samtal om tillitsbaserad styrning och ledning i teori och praktik i statsförvaltningen. Webbinariet är ett samarrangemang av Arbetsgivarverket och Institute for Public Affairs vid Lunds universitet. Medverkande:

- Sofia Wallström, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

- Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket

- Rickard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket

- Janna Valik, generaldirektör E-hälsomyndigheten

- Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet


Länk finns här.

Nytt avsnitt av Fredagsmagasinet!

Den 10 december 2021 hade vi ett forskarsamtal med särskilt fokus på tillit och samvete och fördjupning i den aktuella krisen i förlossningsvården. Särskild gäst var Teres Hjärpe från Socialhögskolan i Lund. Välkomna att ta del av programmet som film eller podd. Med detta önskar vi alla våra vänner en god jul och ett gott nytt år!

Film från webbinarium 29 nov:

Konstens betydelse för städer i förändring


Ett samtal mellan forskare och konstnärer. Medverkande:

- Lisa Färnström, regissör och scenkonstnär.
- Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande
- Eva Hild, skulptör
- Vegan Flava, Konstnär och visuell aktivist
- Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Lunds univ.*

- Elisabeth Högdahl, fil dr i etnologi vid Lunds univ.*

- Marie Ledendal, fil dr i designvetenskap vid Lunds univ.*

- Robert Willim, docent i kulturvetenskap vid Lunds univ.*

*) Från forskargruppen ”Konst för en stad i förändring” vid Lunds univ.

Ny rapport:

Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet

Författare

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Abstract

Fallande räntor och en kraftig nedgång i ekonomin i samband med coronapandemin har bidragit till en debatt om att förändra det stabiliseringspolitiska ramverket. Röster har höjts för att penningpolitikens roll skall tonas ned och finanspolitiken skall bli mer aktiv. En sådan förändring är dock förenade med stora risker. Inte minst om räntorna i framtiden skulle stiga. I denna rapport diskuterar jag orsakerna bakom de låga räntorna samt om de bör leda till en reformering av det stabiliseringspolitiska ramverket. Jag diskuterar även alternativa reformer som inte är betingade på att räntorna för blir låga under lång tid framöver.

Poddsamtal här.

Nedladdning här.

Närmast framöver

Webbinarium 20 januari 2022 kl 10-12

Artificiell intelligens och omdöme - 
högre seminarium (för forskare)

Ett webbinarium om AI och omdöme, under ledning av professor Jonna Bornemark.  För anmälan och länk, maila inspa@ehl.lu.se.  Mer information nedan.

Webbinarium

Tillitsbaserad styrning i skolan -
erfarenheter från politik, förvaltning och skola


OBS! Webbinariet uppskjutet pga sjukdom. Nytt datum kommer!


Medverkande:

 • Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden
 • Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun
 • Torbjörn Hanö, rektor vid Polhemskolan i Lunds kommun
 • Mia Reuterborg, chef utvecklingsenheten på Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun

Samtalsledare

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi och föreståndare Institute for Public Affairs, Lunds universitet


Webbinarium 25 januari 2022 kl 10 (obs datum)

Kommunikatörens roll i offentlig sektor


Medverkande

 • Signe Jernberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle och gästforskare vid Uppsala universitet
 • Josef Pallas, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
 • Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet
 • Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet

  Samtalsledare

  • Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation och temaledare vid Institute for Public Affairs, Lunds universitet


  Länk för medverkan finns här.

  Seminarium / webbinarium april 2022

  Forskningspolitik då och nu - lärdomar och visioner


  Forskningspolitik då och nu – lärdomar och visioner
  Samtalsledare: Louise Bringselius
  Medverkande:
  • Karin Röding, tidigare statssekreterare, generaldirektör, rektor, universitetsdirektör, mm
  • Helene Hellmark Knutsson, tidigare minister med ansvar för högskolor och universitet, idag landshövdig
  • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet


  Fredagsmagasinet

  Nästa avsnitt av Fredagsmagasinet sänds den 11 februari kl 14. Temat är då artificiell intelligens och omdöme.

  Lund Public Affairs Podcast

  Länk till podden här.

  6. Fredagsmagasinet

  10 december

  Tema tillit och samvete

  Ett samtal mellan Louise Bringselius, Niklas Altermark, Andreas Bergh och Teres Järpe på tema tillit och samvete (finns även som film). Länk här.

   

  5. Svensk penningpolitik

  9 december

  Andreas Bergh samtalar med Fredrik NG Andersson om penningpolitik, skuldsättning och stabiliseringspolitik. Länk här.

   

  4. Filterbubblor

  23 november

  Andreas Bergh samtalar med Peter Dahlgren om filterbubblor, ekokammare och polarisering. Länk här.

   

  3. Administrativ börda

  9 november

  Cecilia Cassinger samtalar med sociologerna David Wästerfors, Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och Erika Andersson Cederholm om ”administrationens dolda dragningskraft och mötets lockelse”. Länk här.

   

  2. Fredagsmagasinet

  15 oktober

  Ett samtal mellan Andreas Bergh, Cecilia Cassinger, Niklas Altermark och Louise Bringselius om platsmarknadsföring, kommunikationsrollen och gigekonomin (finns även som film). Länk här.

   

  1. Gigekonomi och matkurirer

  3 oktober

  Andreas Bergh samtalar med Linda Weidenstedt om en ny studie om gigekonomi och matkurirer. Länk här.

  Teman för forskning och dialog


  Följande fem teman fokuserar vi särskilt på just nu - med seminarier, program, poddar, mm. 


  Om oss


  Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare. Dessutom finns affilierade forskare (läs mer).


  • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
   Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
  • Niklas Altermark (temaledare)
   Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
   Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
  • Jonna Bornemark (temaledare)
   Gästprofessor i filosofi, Lunds universitet
  • Cecilia Cassinger (temaledare)
   Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

  Intresserad av att samarbeta?


  Institute for Public Affairs fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!