Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare med flera från hela Sverige. Följ oss på Facebook (lundinspa) och Twitter (@inspalund). 

Välkomna på forskarworkshops!

Institute for Public Affairs startar nu upp sitt arbete som plattform för tvärvetenskaplig forskning. Det görs inom ramen för uppstartsmöten / workshops inom tre av våra teman. De seminarier, intervjuer, mm som ges under hösten kommer knytas till arbetet inom dessa teman. Forskningsmässigt kommer arbetet resultera i exempelvis böcker, specialnummer, rapporter och forskningsansökningar. Just våra forskarworkshops riktar sig främst till forskare, men övriga webinarier mm riktar sig till alla intresserade. Forskare från hela landet är välkomna!


15 september 2021 kl 13.15-15.00

Forskarworkshop: Berättelser om framtiden i Sverige


Gästtalare:

 • Linda Weidenstedt (sociolog vid Ratio och SU) talar på temat "Gig-ekonomin - Vad säger giggarna själva?"
 • Fredrik Kopsch (docent i fastighetsvetenskap vid LTH tillika expert i SOU 2021:50 om fri hyressättning vid nyproduktion) talar på temat "Friare hyressättning i Sverige - hur död är frågan efter regeringskrisen?".

Samtalsledare: Andreas Bergh

Länk för medverkan (ingen anmälan krävs).

22 september 2021 kl 09.00-11.00

Forskarworkshop: Staden som institution, plats och gemenskap


Gästtalare: information kommer

  Anmälan och länk: Cecilia Cassinger


  11 oktober 2021 kl 10.00-12.00

  Forskarworkshop: Byråkratens samvete

  Gästtalare: information kommer

   Anmälan och länk: Niklas Altermark

   16 november 2021 kl 10.00-12.00

   Forskarworkshop: Tillit och tillitsbaserad styrning

   Gästtalare: information kommer

    Anmälan och länk: Louise Bringselius


    21 september 2021 kl 10.00-11.00

    Öppet webinar: Genusperspektiv på offentlig diplomati och utrikespolitik


    Professor Nancy Snow talar om sin uppmärksammade forskning om genusdiplomati och sina erfarenheter av att arbeta som diplomat. Föredraget åtföljs av en frågestund och gemensam diskussion. Alla intresserade välkomna!


    Om Nancy Snow

    Nancy är Professor Emerita i kommunikation vid California State University och Pax Mundi professor i offentlig diplomati vid Kyoto University för utländska studier. För närvarande forskar Professor Snow om Sveriges feministiska diplomati. Läs mer.


    Arrangör: Cecilia Cassinger. Länk här

    24 augusti 2021

    Kommuner om sitt arbete med tillitsbaserad styrning

    Ett nytt webinarium har hållits, där kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning. Denna gång medverkar ledande representanter för Borlänge och Malmö. Webinariet kan ses här intill eller på Youtube.

    Kommande webinarier på detta tema:

    28 oktober (kommuner) och 3 december (statsförvaltningen)

    Våra senaste gäster i forskarstudion

    28 maj 2021 kl 14

    Hur kan poliskulturen utvecklas?


    Medverkande:

    • Anders Ivarsson-Westerberg, professor på Södertörn
    • Jens Rennstam, docent vid Lunds universitet
    • Lisa Bjurwald, författare
    • Otto Petersson, tf chef för kultur på Polismyndigheten
    • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

    21 maj 2021

    Coronapolitikens konsekvenser


    Medverkande:

    • Lars Calmfors, professor i NEK vid Stockholms universitet
    • Lars Jonung, professor i NEK vid Lunds universitet
    • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

    Teman för forskning och dialog


    Vår ambition är att bidra till lärande över gränser. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det kan också vara möten mellan forskare, politiker, myndighetschefer m fl
    för att utveckla politik och förvaltning. 


    Om oss


    Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare.


    • Louise Bringselius (institutsledare och temaledare)
     Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
    • Niklas Altermark (temaledare)
     Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
    • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
     Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
    • Fredrik NG Andersson (affilierad forskare)
     Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
    • Cecilia Cassinger (temaledare)
     Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet