Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig mötesplats för policynära och forskningsbaserad dialog inom politik, förvaltning och samhälle. Vi ordnar öppna seminarier, forskarmöten och webbsända program om aktuella ämnen - allt från gigekonomi till mänskliga rättigheter. Hör av dig om du vill samarbeta eller följ oss på Facebook och Twitter!

Regeringskansliet bakom kulisserna

Hör ett fd statsråd och hennes fd statssekreterare berätta om regeringskansliet. Helene Hellmark Knutsson var 2014–2019 minister för högre utbildning och forskning. Hon har även varit bland annat landstingsråd och kommunalråd och idag är hon landshövding i Västerbottens län. Karin Röding har bl a varit rektor för Mälardalens högskola, statssekreterare på utbildningsdepartementet samt generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Samtalet leds av Louise Bringselius, förvaltningsforskare och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. 

Sårbarhet och samhälle

Vad är det att vara människa? Under de senaste decennierna har feministiska filosofer och funktionshinderforskare lyfta fram sårbarheten som vårt definierande drag. Istället för en oberoende och självtillräcklig individ som klarar sig själv har man lyft fram människors ömsesidiga beroenden och livets osäkerhet som grundläggande för hur samhället ska organiseras. I det här avsnittet utforskar vi vad det kan innebära. Medverkande: Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola och Lunds universitet Cecilia Cassinger, docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet Elisabeth Hjorth, lektor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet

Framöver

Seminarium 20 maj kl 14-16

Omdöme – vad är det, varför är det viktigt och hur fungerar det? (Föreläsning med prof Jonna Bornemark)


Jonna Bornemark inleder med en föreläsning på 40 min. Därefter följer ett panelsamtal mellan Jonna, Peter, Johannes och Isak (30 min) och samtal med publiken (20 min). 


Medverkande:

 • Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola och gästprofessor vid Inspa, Lunds universitet
 • Johannes Persson, dekan och professor i filosofi vid Lunds universitet
 • Isak Hammar, docent i historia vid Lunds universitet
 • Peter Gärdenfors, seniorprofessor i filosofi vid Lunds universitet


Webbinarium 18 maj kl 13

Motstånd


Vad behöver vi göra motstånd mot i arbetslivet idag? Hur gör vi i så fall motstånd? Och vad är motstånd? Dessa frågor diskuterar Mani Shutzberg, som skrivit en avhandling om läkares relation till Försäkringskassan, Roland Paulsen, som skrivit bland annat om meningslöst arbete och Jonna Bornemark som skrivit om mikro- och makromotstånd i offentlig sektor. Medverkande:

 • Mani Shutzberg, Södertörns högskola
 • Roland Paulsen, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark, Lunds universitet
  och Södertörns högskola

Information i Lunds universitets kalendarium här.

Länk finns här.

18 maj kl 13.00

Motstånd i arbetslivet


Vad behöver vi göra motstånd mot i arbetslivet idag? Hur gör vi i så fall motstånd? Och vad är motstånd? Dessa frågor diskuterar Mani Shutzberg, som skrivit en avhandling om läkares relation till Försäkringskassan, Roland Paulsen, som skrivit bland annat om meningslöst arbete och Jonna Bornemark som skrivit om mikro- och makromotstånd i offentlig sektor. Medverkande:

 • Mani Shutzberg, Södertörns högskola
 • Roland Paulsen, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark, Lunds universitet
  och Södertörns högskola

Mer info här.

Ingen föranmälan. Länk finns här:

https://sh-se.zoom.us/j/62630150452

Webbinarium 24 maj kl 9-10

Samhällets motståndskraft mot propaganda och desinformation i kristid

Medverkande:

 • Cecilia Andrae, Svenska institutet
 • Jesper Falkheimer, professor vid Lunds universitet
 • James Pamment, professor vid Lunds universitet
 • Mikael Östlund, Myndigheten för psykologiskt försvar

Samtalsledare

 • Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet och temaledare vid Institute for Public Affairs, Lunds universitet

Mer info och länk här.


Lunchwebbinarium 22 augusti kl 12:

AI och mänskligt omdöme - ett samtal mellan praktik och forskning

 

Vilken bör relationen mellan AI och omdöme vara? Vilka faror hotar och vilka kan vinsterna bli? Bör människan vara som AI eller bör AI vara som människan? Eller bör människan och AI kanske vara och kunna två helt olika saker?

 

Deltagare:

 • Martin Güll, Digitaliseringsdirektör, Helsinborgs stad
 • Leila Tamaddon, Specialistläkare i allmänmedicin
 • Björn Pauli, Digital strateg, Trafikverket
 • Lena Hylving, Docent i informationsteknologi
 • Martin Berg, Professor i medieteknik

 

Samtalsledare är Jonna Bornemark, gästprofessor i filosofi vid Institute of Public Affairs vid Lunds universitet. Länk publiceras snart här.

Juni 2022 - datum annonseras

Högre seminarium (för forskare):

Staden - trygghet, hållbarhet och kreativitet

Alla forskare är välkomna på denna diskussion kring staden som plats och idé. Samtalet leds av Cecilia Cassinger, som också kan svara på frågor och ta emot anmälningar.

Inspelningar från seminarier mm

Inspelning från webbinarium 22 februari:

1) Regeringskansliet bakom kulisserna

2) Forsknings- och utbildningspolitiken

Inspelningen från detta webbinarium kommer delas här i början av maj.

Samtalsledare:

- Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

Panel:

- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning 2014-2019, fd kommunalråd och regionråd, idag länshövding i Västerbottens Län.

- Karin Röding, fd statssekreterare på utbildningsdepartementet, fd rektor på Mälardalens högskola samt fd generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).

- Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Inspelning från webbinarium 25 januari:

Kommunikatörens roll i offentlig sektor

Vad är kommunikatörens uppgift och vad är nyttan och tanken med strategisk kommunikation? Vilka utmaningar finns och hur skiljer sig behoven i offentlig och privat sektor? Det diskuteras vid detta samtal.

Samtalsledare:

- Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet

Panel:

- Signe Jernberg, fil dr i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle

- Josef Pallas, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

- Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet

- Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet

Film från webbinarium 3 december:

Tillitsbaserad styrning i staten


Ett samtal om tillitsbaserad styrning och ledning i teori och praktik i staten. Webbinariet är ett samarrangemang av Arbetsgivarverket och Institute for Public Affairs vid Lunds universitet. Länk finns här. Medverkande:

- Sofia Wallström, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

- Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket

- Rickard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket

- Janna Valik, generaldirektör E-hälsomyndigheten

- Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet

Teman


Följande fem teman fokuserar vi särskilt på just nu - med seminarier, program, poddar, mm. 


Om oss


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare. Dessutom finns affilierade forskare (läs mer).


 • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
  Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
 • Niklas Altermark (temaledare)
  Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark (temaledare)
  Gästprofessor i filosofi, Lunds universitet
 • Cecilia Cassinger (temaledare)
  Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Intresserad av att samarbeta?


Institute for Public Affairs fungerar som en kreativ studio för forskare, politiker, beslutsfattare och andra som vill diskutera aktuella ämnen i politik och förvaltning! Har du som forskare nya resultat som du vill diskutera med andra? Vill du vidga till kontaktnät? Vill du förstå ett samhällsproblem bättre? Hör gärna av dig till oss, så kan vi kanske hjälpa till!