Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Filmer


Här samlas inspelningar från våra webinarier och seminarier inom samtliga teman. För att se kommande evenemang, se startsidan.

28 september 2021:

Tillit och byråkrati - preliminära forskningsresultat


Se föreläsning här.


Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, presenterar preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt kring byråkratins former och orsaker. 


21 september 2021:

Genusperspektiv på offentlig diplomati och utrikespolitik


Se föreläsning här.

Gäst:

 • Nancy Snow, pancy är Professor Emerita i kommunikation vid California State University och Pax Mundi professor i offentlig diplomati vid Kyoto University för utländska studier. För närvarande forskar Professor Snow om Sveriges feministiska diplomati.

Samtalsledare:

 • Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet

15 september 2021:

Gigekonomi och bostadsmarknad


Se föreläsningarna här

Gäster:

 • Linda Weidenstedt (sociolog vid Ratio och SU) talar på temat "Gig-ekonomin - Vad säger giggarna själva?"
 • Fredrik Kopsch (docent i fastighetsvetenskap vid LTH tillika expert i SOU 2021:50 om fri hyressättning vid nyproduktion) talar på temat "Friare hyressättning i Sverige - hur död är frågan efter regeringskrisen?".

  Samtalsledare:

  • Andreas Bergh, docent vid Lunds universitet

  24 augusti 2021:

  Tillitsbaserad styrning i Malmö och Borlänge


  Två kommuner presenterar sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och ett samtal förs under ledning av Louise Bringselius.


  Se samtalet här. Medverkande:

  Samtalsledare:

  • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet

  Gäster:

  • Åsa Granat, kommundirektör Borlänge
  • Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge
  • Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad
  • Peter Lindberg, förvaltningschef förskoleförvaltningen i Malmö stad

  28 maj:

  Poliskultur - om inkludering och exkludering inom Polismyndigheten


  Gäster:

  • Jens Rennstam, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
  • Anders Ivarsson-Westerberg, professor i offentlig organisation vid Södertörns högskola
  • Lisa Bjurwald, journalist och författare
  • Otto Petersson, fil dr och tf chef för kultur och likabehandling på Polismyndigheten

  Samtalsledare:

  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

  Underlag:

  21 maj:

  Coronapolitikens konsekvenser


  Ett samtal om effekterna av nedstängningar och andra beslut under coronapandemin i Sverige samt kring ansvarsfördelningen mellan regering och förvaltningsmyndigheter.


  Gäster:

  • Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet

  Samtalsledare:

  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet.


  14 maj:

  God förvaltningskultur - nya insikter om korruption


  Gäst:

  • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

  Samtalsledare:

  • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet


  Underlag: boken " Controlling Corruption: The Social Contract Approach"(Oxford University Press, 2021)

  Se inspelning på Youtube