Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

FREDAGSMAGASINET


Samtal om politik och samhälle med forskare, politiker, tjänstemän och allmänhet

  Regeringskansliet bakom kulisserna

  Hör ett fd statsråd och hennes fd statssekreterare berätta om arbetet i regeringskansliet. Helene Hellmark Knutsson var 2014–2019 minister för högre utbildning och forskning. Hon har även varit bland annat landstingsråd och kommunalråd och idag är hon landshövding i Västerbottens län. Karin Röding har bl a varit rektor för Mälardalens högskola, statssekreterare på utbildningsdepartementet samt generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Samtalet leds av Louise Bringselius, förvaltningsforskare och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet.

  Sårbarhet och samhälle

  Vad är det att vara människa? Under de senaste decennierna har feministiska filosofer och funktionshinderforskare lyfta fram sårbarheten som vårt definierande drag. Istället för en oberoende och självtillräcklig individ som klarar sig själv har man lyft fram människors ömsesidiga beroenden och livets osäkerhet som grundläggande för hur samhället ska organiseras. I det här avsnittet utforskar vi vad det kan innebära. Medverkande: Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola och Lunds universitet Cecilia Cassinger, docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet Elisabeth Hjorth, lektor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet

  Svensk förvaltning efter pandemin

  Ett samtal mellan fyra forskare om ett aktuellt ämne, denna gång under ledning av Louise Bringselius och med fokus på lärdomar för svensk förvaltning från coronapandemin. Programmet kan ses här (Youtube) och du kan även lyssna på det som podd här. Det sänds dessutom i SVT Kunskapskanalen senare under våren. I det här programmet diskuteras särskilt situationen i vårdens vardag på IVA, funktionshindrade och andra gruppers frihet eller ofrihet under pandemin, ansvarsfördelningen mellan regeringen och dess myndigheter samt kontakten mellan regeringen och kommuner/regioner och SKR:s roll.

  Medverkande:

  • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ledamot i Coronakommissionen
  • Rebecca Selberg, fil dr i sociologi och lektor i genusvetenskap vid Lunds universitet
  • Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet
  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet


   Artificiell intelligens och mänskligt omdöme

   Medverkande:

   • Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Lunds universitet och Södertörns högskola
   • Martin Berg, professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet
   • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och IFN
   • Lena Hyllving, docent i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

   Tillit och samvete i offentlig sektor

   Medverkande:

   • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och kolumnist i Sydsvenska dagbladet
   • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och IFN samt kolumnist i Dagens Nyheter
   • Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet
   • Teres Hjärpe, filosofie doktor i socialt arbete vid Lunds universitet

   Gigekonomi och platsmarknadsföring

   Först diskuteras platsmarknadsföring och kommunikatörsrollen, under ledning av Cecilia Cassinger. Därefter diskuteras gigekonomin, utifrån en ny studie bland de cykelbud som levererar mat hem till privatpersoner. Det samtalet leds av Andreas Bergh. Medverkar gör även Niklas Altermark och Louise Bringselius.