Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

FREDAGSMAGASINET


Samtal om politik och samhälle med forskare, politiker, tjänstemän och allmänhet