FRIDAY TALKSLagom till kaffet varje fredag kl 14 är du välkommen på ett webinarium om en aktuell forskningspublikation eller ett aktuellt ämne. Program för hösten 2021 publiceras i augusti

11 juni kl 14:

Sommaravslutning med
Andreas, Fredrik och Louise!


Ett samtal mellan tre välfärdsforskare kring vårens debattämnen i politik och förvaltning samt maj månads Friday Talks. De bjuder även på lästips inför sommaren och spaningar inför hösten. Samtalet sänds från Piratenfoajén på Grand Hotel i Lund, som sponsrar evenemanget. Denna gång blir det utan publik, men till hösten hoppas vi kunna öppna upp möjlighet att delta live.


Se samtalet här och skicka gärna in frågor inför det.

Medverkande:

  • Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
  • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds  universitet
  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet


Tidigare Friday Talks

21 maj:

Coronapolitikens konsekvenser


Ett samtal om effekterna av nedstängningar och andra beslut under coronapandemin i Sverige samt kring ansvarsfördelningen mellan regering och förvaltningsmyndigheter.


Gäster:

  • Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet

Samtalsledare är Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare samt föreståndare för Institute for Public Affairs vid Lunds universitet.

Tid: 21 maj 2021 kl 14.00-16.00 Se film nedan.

14 maj:

God förvaltningskultur - nya insikter om korruption


Gäst: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Underlag: Boken " Controlling Corruption: The Social Contract Approach"(Oxford University Press, 2021)

Tid: 14 maj 2021 kl 14-15

Se inspelning på Youtube eller ovan.


28 maj:

Poliskultur - om inkludering och exkludering inom Polismyndigheten


Gäster:

  • Jens Rennstam, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
  • Anders Ivarsson-Westerberg, professor i offentlig organisation vid Södertörns högskola
  • Lisa Bjurwald, journalist och författare
  • Otto Petersson, fil dr och tf chef för kultur och likabehandling på Polismyndigheten

Samtalsledare:

  • Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare, som har medverkat som expert i flera utredningar av Polismyndighetens arbete, bl a vid ESO och Statskontoret

Underlag:Kommande Friday Talks