Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Om oss


Institute for Public Affairs är ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet . Syftet är att stimulera forskning och dialog över gränser - inom akademin såväl som i dess gränsytor. Vår ambition är att vara en samlingsplats för forskare, politiker, tjänstemän och medborgare från hela Sverige. Bakom institutet står samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Du kan följa oss på Facebook (@lundinspa) och på Twitter (@inspalund), men du kan också kontakta någon av oss direkt. Anmälan till nyhetsbrev gör du här.


Läs om våra samarbetspartners här.

Läs våra nyhetsbrev här.

Temaledare

 • Louise Bringselius (föreståndare och temaledare)
  Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
 • Niklas Altermark (temaledare)
  Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Jonna Bornemark (temaledare)
  Gästprofessor i filosofi, Lunds universitet
 • Cecilia Cassinger (temaledare)
  Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet


Affilierade forskare

 • Fredrik NG Andersson (affilierad forskare)
  Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
 • Patrik Hall (affilierad forskare)
  Professor i statsvetenkap, Malmö universitet
 • Jonna Bornemark (affilierad forskare)
  Professor i filosofi, Södertörns högskola
 • Teres Järpe (affilierad forskare)
  Fil doktor i socialt arbete, Lunds universitet
 • Rebecca Selberg (affilierad forskare)
  Docent i genusvetenskap, Lunds universitet
Andreas Bergh och Louise Bringselius