Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

RAPPORTSERIE


I oktober 2021 presenteras den första rapporten inom ramen
för institutets rapportserie. Författare är Fredrik NG Andersson.