FRIDAY TALKSLagom till kaffet varje fredag kl 14 är du välkommen på ett webinarium om ett aktuellt ämne. Program för hösten 2021 publiceras i augusti. Den 27 augusti sänds nästa forskarfika från Grand i Lund.

11 juni kl 14:

Välfärdsforskare spanar - sommaravslutning med Louise, Andreas och Fredrik


Ett samtal mellan tre välfärdsforskare kring vårens debattämnen i politik och förvaltning samt maj månads Friday Talks. Det bjuds på lästips inför sommaren och spaningar inför hösten. Samtalet sänds från Piratenfoajén på Grand Hotel i Lund, som sponsrar evenemanget. Hösten 2021 kommer detta program att sändas en gång per månad och vi kommer även ha inbjudna gäster.


Se samtalet här. Medverkande:

 • Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
 • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds  universitet
 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

28 maj:

Poliskultur - om inkludering och exkludering inom Polismyndigheten


Gäster:

 • Jens Rennstam, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
 • Anders Ivarsson-Westerberg, professor i offentlig organisation vid Södertörns högskola
 • Lisa Bjurwald, journalist och författare
 • Otto Petersson, fil dr och tf chef för kultur och likabehandling på Polismyndigheten

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

Underlag:

21 maj:

Coronapolitikens konsekvenser


Ett samtal om effekterna av nedstängningar och andra beslut under coronapandemin i Sverige samt kring ansvarsfördelningen mellan regering och förvaltningsmyndigheter.


Gäster:

 • Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
 • Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet.


14 maj:

God förvaltningskultur - nya insikter om korruption


Gäst:

 • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet


Underlag:

Boken " Controlling Corruption: The Social Contract Approach"(Oxford University Press, 2021)


Se inspelning på Youtube eller här intill.