Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

SEMINARIER


Vi ger följande typer av seminarier hösten 2021.

 • Akademins tillitsnätverk - Malmö universitet står värd
 • Forskarstudion - inbjudna gäster i samtal med våra temaledare
 • Forskarstudion på Grand - ett större program där temaledare och gäster diskuterar aktuella ämnen (en gång i månaden på Grand i Lund, webbsänds)


En podd startas också upp under hösten.

Kommande webinarier

21 september 2021 kl 10.00-11.00

Öppet webinar: Genusperspektiv på offentlig diplomati och utrikespolitik


Professor Nancy Snow talar om sin uppmärksammade forskning om genusdiplomati och sina erfarenheter av att arbeta som diplomat. Föredraget åtföljs av en frågestund och gemensam diskussion. Alla intresserade välkomna!


Om Nancy Snow

Nancy är Professor Emerita i kommunikation vid California State University och Pax Mundi professor i offentlig diplomati vid Kyoto University för utländska studier. För närvarande forskar Professor Snow om Sveriges feministiska diplomati. Läs mer.


Arrangör: Cecilia Cassinger. Länk här

Malmö universitet och Institute for Public Affairs samarbetar kring tema tillit under hösten. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, står värd för en serie webinarier på tema tillit/professionalism. Alla intresserade är välkomna att delta. Detta ingår i det initiativ vi kallar Akademins tillitsnätverk.


28 september kl 10
Tillit och byråkrati

Arrangör: Malmö universitet
Patrik Hall, Malmö universitet, presenterar preliminära resultat och reflektioner från ett jämförande projekt om ökning av byråkrati i Sverige och Nya Zeeland. Vilka är drivkrafterna bakom byråkratins ökning?
Kontakt: Patrik Hall, patrik.hall@mau.se
Anmälan: länk finns här


20 oktober kl 15-17
Tillit och adminstrativ börda

Arrangör: Malmö universitet
D’Arlyn Bell, doctorand vid University of Kansas talar på temat ”Administrative burdens and trust”, utifrån ett aktuellt papper. Ev tillkommer discussant.
Kontakt: Astrid Hedin, astrid.hedin@mau.se
Info: https://kupa.ku.edu/darlyn-bell


10 november kl 14-16
Tillit i samverkansprocesser

Arrangör: Malmö universitet
Fredrik Pettersson-Löfstedt, Filosofie doktor och biträdande universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och K2 (Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik) talar på temat tillit i samverkansprocesser för omställning till ett hållbart transportsystem.
Kontakt: Fredrik Pettersson-Löfstedt, fredrik.pettersson-lofstedt@tft.lth.se
Info: länk delas på www.inspa.se


28 oktober kl 14-16
Tillitsbaserad styrning i Mölndal och ytterligare kommun

Två kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning.

Kontakt: Louise Bringselius
Länk för medverkan här (ingen föranmälan)


3 december kl 13-15
Tillitsbaserad styrning i statliga myndigheter

Fyra statliga myndigheter berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning.

Kontakt: Louise Bringselius
Länk för medverkan här (föranmälan till Louise)


Tidigare webinarier

24 augusti 2021:

Tillitsbaserad styrning i Malmö och Borlänge


Två kommuner presenterar sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och ett samtal förs under ledning av Louise Bringselius.


Se samtalet här. Medverkande:

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet

Gäster:

 • Åsa Granat, kommundirektör Borlänge
 • Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge
 • Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad
 • Peter Lindberg, förvaltningschef förskoleförvaltningen i Malmö stad

11 juni kl 14:

Välfärdsforskare spanar - sommaravslutning med Louise, Andreas och Fredrik


Ett samtal mellan tre välfärdsforskare kring vårens debattämnen i politik och förvaltning samt maj månads Friday Talks. Det bjuds på lästips inför sommaren och spaningar inför hösten. Samtalet sänds från Piratenfoajén på Grand Hotel i Lund, som sponsrar evenemanget. Hösten 2021 kommer detta program att sändas en gång per månad och vi kommer även ha inbjudna gäster.


Se samtalet här. Medverkande:

 • Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
 • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds  universitet
 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

28 maj:

Poliskultur - om inkludering och exkludering inom Polismyndigheten


Gäster:

 • Jens Rennstam, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
 • Anders Ivarsson-Westerberg, professor i offentlig organisation vid Södertörns högskola
 • Lisa Bjurwald, journalist och författare
 • Otto Petersson, fil dr och tf chef för kultur och likabehandling på Polismyndigheten

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet

Underlag:

21 maj:

Coronapolitikens konsekvenser


Ett samtal om effekterna av nedstängningar och andra beslut under coronapandemin i Sverige samt kring ansvarsfördelningen mellan regering och förvaltningsmyndigheter.


Gäster:

 • Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
 • Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet.


14 maj:

God förvaltningskultur - nya insikter om korruption


Gäst:

 • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Samtalsledare:

 • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet


Underlag:

Boken " Controlling Corruption: The Social Contract Approach"(Oxford University Press, 2021)


Se inspelning på Youtube eller här intill.