Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Tema: Kriser, beredskap och policylärande

Temaledare: Fredrik NG Andersson


Samhällsekonomiska kriser är relativt vanliga. Enbart under 2000-talet har världsekonomin varit utsatt för tre kriser: den internationella finanskrisen 2008/09, den europeiska skuldkrisen 2010-15 och den globala coronapandemin. Kriserna är kostsamma för samhället. Tillväxten sjunker och arbetslösheten ökar. Människors hälsa försämras under kriser och antalet självmord ökar. Politiskt skapar kriser en grogrund för ökad populism och extremism. Trots kriser är vanliga och kostsamma är samhället ofta oförberett när krisen kommer. I detta tema ställer vi oss om det går det att förbättra samhällets krisberedskap? Kan vi förbereda oss för framtida kriser? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från historien

Friday Talk om pandemin 21/5


Den 21 maj medverkade professor Lars Jonung och professor Lars Calmfors i ett websänt samtal om den svenska coronapolitikens konsekvenser, med särskilt fokus på nedstängdningar. Samtalet kan ses här.