Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Tema: Byråkratens samvete

Temaledare: Niklas Altermark


Offentliganställda har som uppgift att verkställa politiskt fatatde beslut. Samtidigt finns det en gräns för när man som offentliganställd har ett ansvar att inte göra vad man blir tillsagd av sina överordnade - för att beslutet ifråga inte är demokratiskt eller för att dess konsekvenser strider mot grundläggande demokratiska värden. Då det inte går att formalisera var denna gräns går innebär det att byråkratrollen förutsätter en förmåga att tänka självständigt kring den egna rollen. 

   Idag finns tecken på att den etiska bördan av att vara offentliganställd har ökat. Det tar sig uttryck i hur handläggare av välfärdsärenden vittnar om att de inte kan stå för sitt arbete och i hur välfärdens fotsoldater vittnar om en etisk stress då man inte har resurser att göra ett bra jobb. I det här temat undersöker vi vilka konsekvenserna blir av detta, men också om vilka förutsättningar som krävs för att offentliganställda ska hantera det viktiga uppdraget att vara demokratins väktare. 

 

Välkommen på uppstartsmöte för forskare!


11 oktober 2021 kl 10.00-12.00

Forskarworkshop: Byråkratens samvete


Gästtalare: information kommer

    Anmälan och länk: Niklas Altermark