Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Tema: Berättelser om framtiden i Sverige

Temaledare: Andreas Bergh


Det finns många berättelser - eller narrativ - om Sverige, vad Sverige har varit och vad Sverige håller på att bli. Berättelser om det sammanhållna folkhemmet och den nationella gemenskapen kring TV-programmet Hylands hörna och strävan efter villa och Volvo. Berättelser om de ökande klyftorna mellan rik och fattig och mellan stad och land. Berättelser om ökad polarisering och ett Sverige som är trasigt. Berättelser om Sveriges kulturella särart, om Sverige som IT-nation och Sverige som rasistiskt. I detta tema vrider vi och vänder på dessa och andra berättelser. Hur väl stämmer de? Vilka alternativa berättelser finns? Temat samlas människor som är nyfikna på, eller själva bedriver, forskning som underbygger, nyanserar eller vänder upp och ned på de allmänt spridda berättelserna om Sverige. Vilka berättelser kommer att prägla framtidens Sverige?

Välkommen på uppstartsmöte för forskare!


15 september 2021 kl 13.15-15.00

Forskarworkshop: Berättelser om framtiden i Sverige

Länk här.

Fredagssamtal 28/5


Hur mår egentligen våra statliga myndigheter? Vilken berättelse om Sverige förmedlar de? Vid ett Friday talk den 28 maj diskuterades kulturen inom inom polisen. Medverkade gjorde två forskare, en journalist och en chef från Polismyndigheten. Utgångspunkt var tre nya böcker.